Pohled Mladá Boleslav

V lednu vyšel aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných města Mladá Boleslav na léta 2020-2021. Tato brožurka představuje přehledným způsobem zpracovaný souhrn organizací a institucí v této oblasti, s potřebnými kontakty a stručně vyjádřeným spektrem činnosti.

Katalog vyšel v nákladu 2000 výtisků a město jej nechává pokaždé distribuovat do Klaudiánovy nemocnice, infocentra, na autobusové nádraží, do ordinací praktických a odborných  lékařů, na sociální odbor a podatelnu magistrátu, do domů s pečovatelskou službou, Klementinky, zdravotní pojišťovny, do automobilky Škoda Auto i poskytovatelům sociálních služeb. 

"Tento katalog je cenný pomocní pro každého, kdo hledá kontakt na konkrétní sociální službu,"+|  - řekla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.  
  22.01.2020