Pohled Mladá Boleslav

Ve středu 22. června se na prostranství před Bondy Centrem uskutečnil v pořadí již druhý Den zdraví a sociálních služeb. Uspořádalo jej město Mladá Boleslav ve spolupráci se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Program byl zaměřen nejen na oblast sociálních služeb, ale i na problematiku zdravotní prevence a zdravého stylu života.

Na prostranství u Bondy Centra na celý den vyrostl pomyslný veletrh s nabídkou informací ze sociální a zdravotní oblasti. Každý příchozí se mohl seznámit s veškerými dostupnými sociálními službami, které v Mladé Boleslavi fungují. Své služby prezentovala nejen Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, ale i ostatní poskytovatelé sociálních služeb, se kterými město spolupracuje, nebo je podporuje. K dispozici byl také nový katalog sociálních služeb, který byl pro letošní rok aktualizován.
 
V rámci zdravotní prevence si lidé díky spolupráci se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda mohli nechat změřit krevní tlak, zjistit krevní skupinu a změřit hladinu krevního cukru. Připravena byla také prezentace zdravotních kompenzačních pomůcek s možností jejich vyzkoušení. Prezentovala se i obě dobrovolnická centra – při Klaudiánově nemocnici i při odboru sociálních věcí mladoboleslavského magistrátu.
 
„Letošní Den zdraví a sociálních služeb jsme koncipovali tak, aby motivoval lidi k aktivnímu přístupu k životu, aby preventivně předcházeli krizovým životním situacím a pokud se do nich dostanou, aby je úspěšně zvládli,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Miroslava Kašpárková.
Mezi lidmi byl o nabízené informace velký zájem.  Pro aktivní účastníky byly připraveny věcné odměny od Zaměstnanecké pojišťovny Škoda a od městské společnosti SARA MB.
 
 
 
  22.06.2022