Co hledáte?

Vážení občané,

Kontaktujte nás


Informujeme

každý z nás se v životě může dostat do tíživé situace, se kterou si sám neumí poradit. Tyto stránky nabízí rychlou a snadnou orientaci v tom, kdo, kde a jak vám může pomoci. Pro snazší hledání jsou stránky rozděleny do kategorií, vztahujícím se ke konkrétním životním situacím.

Přejeme Vám, abyste tuto pomoc ve vašem životě potřebovali co nejméně.

Tento webový portál vznikl v rámci projektu „Komunitní plán statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018“ (č. CZ.1.04/3.1.03/78.00034 ) podpořený z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

112 Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie ČR)
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE
326 321 016 služebna Městské policie

 1. MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

  Oddělení sociálních služeb
  326 716 128 Parkovací průkazy (pro zdravotně postižené občany)
  Žádosti do domu s pečovatelskou službou
  Zvláštní příjemce důchodu
  Opiátové recepty
  326 716 243 Dobrovolníci
  326 716 199, 102 Sociální práce, sociální poradenství

  Oddělení sociálně právní ochrany dětí
  326 716 181
  178, 180, 182, 185
  Péče o rodinu a děti
  (výchova, výživa, náhradní rodinná péče)
  326 716 132
  135, 187, 188, 190
  Sociální prevence (výchovné problémy)
 2. TELEFONNÍ KONTAKTY ÚŘADU PRÁCE, PRACOVIŠTĚ ML.BOLESLAV

  Zprostředkování a podpora v nezaměstnanosti
  950 136 311 Evidence uchazečů o zaměstnání
  zprostředkování zaměstnání
  Podpora v nezaměstnanosti
  Rekvalifikace

  Státní sociální podpora
  950 136 501
  502, 506, 508, 509, 510
  Rodičovský příspěvek
  Přídavky na dítě
  Porodné
  Příspěvek na bydlení
  Pohřebné
  Dávky pěstounské péče

  Hmotná nouze
  950 136 501
  502, 506, 508, 509, 510
  Příspěvek na živobytí
  Doplatek na bydlení
  Mimořádná okamžitá pomoc

  Dávky pro osoby se zdravotním postižením, soc. služby a příspěvek na péči
  950 136 366
  503, 512, 325, 505
  Příspěvek na péči
  Příspěvek na mobilitu
  Průkaz osoby se zdrav. postižením (TP, ZTP, ZTP/P)
  Příspěvek na zvláštní pomůcku
 3. TELEFONNÍ KONTAKTY OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

  326 792 111 Důchod - starobní, vdovský, invalidní, sirotčí
  Peněžitá pomoc v mateřství
  Nemocenské dávky, Ošetřovné, tzv. "paragraf"
  Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Tvorba webu ADENT CZ s.r.o.