Pohled Mladá Boleslav

Plán rozvoje sociální oblasti Statutárního města Mladá Boleslav byl zastupitelstvem města schválen 21. června 2018.

Dokument ke stažení ve formátu PDF

Cílem tohoto dokumentu je popis a analýza současného stavu sociální oblasti na území Statutárního města Mladá Boleslav a definice vize, problémových okruhů, priorit a opatření pro její rozvoj ve střednědobém horizontu.

Jednotlivá opatření reagují především na aktuální poptávku a naléhavost v sociální oblasti a obsahují záměry možných investičních i neinvestičních projektů, včetně možné struktury ucelené sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb, a přehledných kritérií pro rozvoj a transparentní financování sociální oblasti ve Statutárním městě Mladá Boleslav. Dokument je rozdělen na úvod, analytickou část a návrhovou část.