Pohled Mladá Boleslav

Katalog v tištěné podobě lze održet na podatelně magistrátu, na odboru sociálních věcí, v Infocentru MB, v komunitním centru Klementinka, v městské knihovně, na Úřadu práce, v domech s pečovatelskou službou, na poliklinice Modrá hvězda, ve středisku výchovné péče, v Klaudiánově nemocnici, na pracovišti ZP Škoda a u poskytovatelů sociálních služeb.

Katalog sociálních služeb ve formátu PDF.