Pohled Mladá Boleslav

112 Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie ČR)

150 Hasiči

155 Záchranná služba

158 Policie ČR

156 Městská policie


MĚSTSKÁ POLICIE

326 321 016 služebna Městské policie


 1. Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor sociálních věcí

  Oddělení sociálních služeb
  326 716 128 Parkovací průkazy (pro zdravotně postižené občany)
  Žádosti do domu s pečovatelskou službou
  Zvláštní příjemce důchodu
  Opiátové recepty
  326 716 243 Dobrovolníci
  326 716 199, 102 Sociální práce, sociální poradenství
  Oddělení sociálně právní ochrany dětí
  326 716 181
  178, 180, 182, 185
  Péče o rodinu a děti
  (výchova, výživa, náhradní rodinná péče)
  326 716 132
  135, 187, 188, 190
  Sociální prevence (výchovné problémy)
 2. Telefonní kontakty Úřadu práce, pracoviště Ml.Boleslav

  Zprostředkování a podpora v nezaměstnanosti
  950 136 311 Evidence uchazečů o zaměstnání
  zprostředkování zaměstnání
  Podpora v nezaměstnanosti
  Rekvalifikace

  Státní sociální podpora
  950 136 501
  502, 506, 508, 509, 510
  Rodičovský příspěvek
  Přídavky na dítě
  Porodné
  Příspěvek na bydlení
  Pohřebné
  Dávky pěstounské péče
  Hmotná nouze
  950 136 501
  502, 506, 508, 509, 510
  Příspěvek na živobytí
  Doplatek na bydlení
  Mimořádná okamžitá pomoc
  Dávky pro osoby se zdravotním postižením, soc. služby a příspěvek na péči
  950 136 366
  503, 512, 325, 505
  Příspěvek na péči
  Příspěvek na mobilitu
  Průkaz osoby se zdrav. postižením (TP, ZTP, ZTP/P)
  Příspěvek na zvláštní pomůcku
 3. Telefonní kontakty Okresní správa sociálního zabezpečení

  326 792 111 Důchod - starobní, vdovský, invalidní, sirotčí
  Peněžitá pomoc v mateřství
  Nemocenské dávky, Ošetřovné, tzv. "paragraf"
  Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství