Pohled Mladá Boleslav

Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva

Web:
www.poradna-prava.cz
E-mail:
denisa.vildova@poradna.cz
Telefon:
601 310 215, 724 701 628
Adresa:
Klaudiánova 135, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi z Mladoboleslavska.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy.

R – Mosty, z. s.

Web:
www.r-mosty.cz
E-mail:
azyl@r-mosty.cz
Telefon:
326 723 005, 725 319 948, Non-stop krizový telefon: 602 399 836
Adresa:
Nádražní ul. 43, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky
Cílová skupina:

Matky s nezletilými dětmi a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví nebo života, bezpečí či důstojnosti.

Poskytované služby:

Azylový dům pro rodiče s dětmi.

Naděje, pobočka Mladá Boleslav

Web:
nadeje.cz
E-mail:
mlada.boleslav@nadeje.cz
Telefon:
326 734 940, 775 868 852
Adresa:
Štyrsova 918, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou domova (od 18 let).

Poskytované služby:

Nízkoprahové denní centrum, noclehárna, terénní program, sociální poradenství, hygiena, potravinová pomoc, ošacení.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj

Web:
www.integracnicentra.cz/stredocesky-kraj/
E-mail:
icmladaboleslav@suz.cz
Telefon:
311 584 406
Adresa:
Dukelská 1093, Mladá Boleslav 293 01
Cílová skupina:

Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České re publiky, azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy, provoz internetového pracoviště a knihovny, komunitní pracovníci, vzdělávací, kulturní a společenské akce.