Pohled Mladá Boleslav

Dětské centrum Klaudiánovy nemocnice

Web:
www.klaudianovanemocnice.cz
E-mail:
helena.tomanova@onmb.cz
Telefon:
326 733 100, 731 542 872
Adresa:
Gellnerova 565, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti ve věku 0-3 roky (v odůvodněných případech až ve věku 5let), matky s dětmi.

Poskytované služby:

Dětské centrum pro děti do 3 let věku.

R – Mosty, z. s.

Web:
www.r-mosty.cz
E-mail:
azyl@r-mosty.cz
Telefon:
326 723 005, 725 319 948, Non-stop krizový telefon: 602 399 836
Adresa:
Nádražní ul. 43, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky
Cílová skupina:

Matky s nezletilými dětmi a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví nebo života, bezpečí či důstojnosti.

Poskytované služby:

Azylový dům pro rodiče s dětmi.

Naděje, pobočka Mladá Boleslav

Web:
nadeje.cz
E-mail:
mlada.boleslav@nadeje.cz
Telefon:
326 734 940, 775 868 852
Adresa:
Štyrsova 918, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou domova (od 18 let).

Poskytované služby:

Nízkoprahové denní centrum, noclehárna, terénní program, sociální poradenství, hygiena, potravinová pomoc, ošacení.

ROSA - Centrum pro ženy

Web:
www.rosa-os.cz
E-mail:
poradna@rosa.cz
Telefon:
241 432 466, 602 246 102
Adresa:
Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Cílová skupina:

Ženy - oběti domácího násilí, oběti domácího násilí (telefonická linka).

Poskytované služby:

Azylový dům s utajenou adresou, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc.