Pohled Mladá Boleslav

Luma MB, z. s.

Web:
www.luma-mb.cz
E-mail:
luma@luma-mb.cz
Telefon:
774 607 840, 777 107 950, 777 107 953, 777 107 951
Adresa:
Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, senioři, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, imigranti a azylanti, etnické menšiny, osoby komerčně zneužívané, pachatelé trestné činnosti.

Poskytované služby:

Intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, terénní programy.

Naděje, pobočka Mladá Boleslav

Web:
nadeje.cz
E-mail:
mlada.boleslav@nadeje.cz
Telefon:
326 734 940, 775 868 852
Adresa:
Štyrsova 918, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou domova (od 18 let).

Poskytované služby:

Nízkoprahové denní centrum, noclehárna, terénní program, sociální poradenství, hygiena, potravinová pomoc, ošacení.