Pohled Mladá Boleslav

Pionýr - 1. PTS Táborník

Web:
www.1pts.cz
E-mail:
tomas-vvskrp@post.cz
Telefon:
774 096 696, 777 248 702
Adresa:
Erbenova 427 , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež od 6 do 26 let.

Poskytované služby:

Volnočasové aktivity a zájmová činnost pro děti a mládež.

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Web:
www.cicpraha.org
E-mail:
info@cicpraha.org
Telefon:
732 812 902, 222 360 452
Adresa:
Dukelská 1093 (Dům kultury, 1. patro, boční vchod), 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Imigranti a azylanti.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství.

DMO Pobyty, z. s.

Web:
www.dmopobyty.cz
E-mail:
katka.maxova@dmopobyty.cz
Telefon:
731 964 784
Adresa:
17. listopadu 1386/II, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Dospělí postižení dětskou mozkovou obrnou.

Poskytované služby:

Aktivity pro hendikepované osoby, inkluze osob s tělesným postižením.

Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav

Web:
www.ddm-mb.cz
E-mail:
ddm-mb@ddm-mb.cz
Telefon:
326 323 281, 606 613 045
Adresa:
Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí.

Poskytované služby:

Volnočasové aktivity.

Luma MB, z. s.

Web:
www.luma-mb.cz
E-mail:
luma@luma-mb.cz
Telefon:
774 607 840, 777 107 950, 777 107 953, 777 107 951
Adresa:
Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, senioři, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, imigranti a azylanti, etnické menšiny, osoby komerčně zneužívané, pachatelé trestné činnosti.

Poskytované služby:

Intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, terénní programy.

Služby a školení MB, z.ú.

Web:
www.sskolemb.cz
E-mail:
sskolemb@sskolemb.cz
Telefon:
326 334 547, 326 321 835
Adresa:
Václava Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři z Mladé Boleslavi i okolí

Poskytované služby:

Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory. Univerzita 3.věku, POSEZ (pomoc seniorům a zdravotně postiženým).

Kluby seniorů Města Mladá Boleslav

Web:
www.mb-net.cz (sociální služby)
E-mail:
jjarosova@mb-net.cz
Telefon:
326 716 199
Adresa:
Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři.

Poskytované služby:

Volnočasové aktivity seniorů:

DPS Na Radouči 1081 – II. patro                                    
DPS Na Radouči 1081 - klub ručních prací     
DPS Sadová 718, Mladá Boleslav
DPS Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
Klub seniorů Čejetice
DPS U Penzionu 1324, Mladá Boleslav   

Linka důvěry SOS

Web:
www.linka-duvery-mb.cz
E-mail:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Telefon:
326 741 481, 732 844 029, 722 211 599
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí v tíživé životní situaci – osoby v krizi.

Poskytované služby:

Telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství.

Oblastní spolek Českého červeného kříže, Mladá Boleslav

Web:
cervenykrizmb.cz
E-mail:
mladaboleslav@cervenykriz.eu
Telefon:
326 321 051, 602 485 934
Adresa:
Na Celně 1405, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Pacienti s potřebou dlouhodobé lůžkové péče.

Poskytované služby:

Zdravotnické zařízení hospicového typu.

Proxima Sociale o. p. s., klub ČINŽÁK

Web:
www.proximasociale.cz
E-mail:
zemlicka@proximasociale.cz
Telefon:
775 560 507, 775 610 451
Adresa:
Havlíčkova 787/45, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku 11 – 19 (22) let ohrožené rizikovými jevy a sociálním vyloučením, v nepříznivé sociální situaci (v případě zájmu pracujeme i s cílovou skupinou 22 – 26 let).

Poskytované služby:

Služby sociální prevence, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ambulantní i terénní): poskytování podpory a poradenství, kontakty s institucemi, doprovody, volnočasové vyžití.

R – Mosty, z. s.

Web:
www.r-mosty.cz
E-mail:
azyl@r-mosty.cz
Telefon:
326 723 005, 725 319 948, Non-stop krizový telefon: 602 399 836
Adresa:
Nádražní ul. 43, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky
Cílová skupina:

Matky s nezletilými dětmi a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví nebo života, bezpečí či důstojnosti.

Poskytované služby:

Azylový dům pro rodiče s dětmi.

Sdružení pro integraci a migraci

Web:
www.migrace.com
E-mail:
poradna@refug.cz
Telefon:
224 224 379, 603 547 450, 605 253 994
Adresa:
Baranova 33, 130 00 Praha 3
Cílová skupina:

Migranti v ČR bez rozdílu pobytu, žadatelé o mezinárodní ochranu, cizinci pobývající na základě víza, oprávnění k různým druhům pobytů, cizinci bez pobytového oprávnění, občané EU.

Poskytované služby:

Právní a sociální poradenství pro cizince.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Mladá Boleslav

Web:
www.sons.cz
E-mail:
mladaboleslav-odbocka@sons.cz
Telefon:
603 310 738, 732 568 064
Adresa:
Jana Palacha 1297, 293 01 Mladá Boleslav (TRIO I. patro)
Cílová skupina:

Zrakově postižení a nevidomí občané.

Poskytované služby:

Sociálně-právní poradenství, kompenzační pomůcky pro nevidomé, aktivizační  služby - pravidelná setkání, klubová činnost - přednášky, besedy.

Svaz postižených civilizačními chorobami, Základní organizace Mladá Boleslav

Web:
www.spcch-mb.cz
E-mail:
spcch@volny.cz
Telefon:
739 431 111, 731 829 235
Adresa:
Palackého 223 (sokolovna), 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Zdravotně postižení civilizačními chorobami.

Poskytované služby:

Klubová činnost, rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky a osoby postižené civilizačními chorobami.

Nadační fond Šance pro děti

Web:
sanceprodeti.cz
E-mail:
kristlova@mb-net.cz
Telefon:
326 716 237
Adresa:
Komenského nám 61, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež.

Poskytované služby:

Primární prevence dětí a dospívajících, podpora talentovaných dětí.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj

Web:
www.integracnicentra.cz/stredocesky-kraj/
E-mail:
icmladaboleslav@suz.cz
Telefon:
311 584 406
Adresa:
Dukelská 1093, Mladá Boleslav 293 01
Cílová skupina:

Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České re publiky, azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy, provoz internetového pracoviště a knihovny, komunitní pracovníci, vzdělávací, kulturní a společenské akce.

Komunitní centrum Klementinka

Web:
klementinka.cz
E-mail:
info@klementinka.cz
Telefon:
703 434 262
Adresa:
Václava Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Všechny věkové kategorie.

Poskytované služby:

Mezigenerační setkávání, přednášky, kurzy, volonočasové aktivity.

Rodinné centrun Koupák

Web:
koupak-mb.cz
E-mail:
info@koupak-mb.cz
Telefon:
730 161 206
Adresa:
Kollárova 261, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené.

Poskytované služby:

Volnočasové aktivity, vzdělávání.