Pohled Mladá Boleslav

Pionýr - 1. PTS Táborník

Web:
www.1pts.cz
E-mail:
tomas-vvskrp@post.cz
Telefon:
774 096 696, 777 248 702
Adresa:
Erbenova 427 , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež od 6 do 26 let.

Poskytované služby:

Volnočasové aktivity a zájmová činnost pro děti a mládež.

Sportovní spolek Bulldog gym Mladá Boleslav

Web:
www.bulldog-gym.cz
E-mail:
info@bulldog-gym.cz
Telefon:
777 109 990
Adresa:
Mládežnická ul. 1119, výměníková stanice číslo 16, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež od 6 do 18 let ze sociálně slabých rodin, mladí lidé do 26 let, opouštějící ústavní výchovu, mládež do 18 v ústavní výchově.

Poskytované služby:

Volnočasové a sportovní aktivity pro cílovou skupinu

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Web:
www.cicpraha.org
E-mail:
info@cicpraha.org
Telefon:
732 812 902, 222 360 452
Adresa:
Dukelská 1093 (Dům kultury, 1. patro, boční vchod), 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Imigranti a azylanti.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství.

DMO Pobyty, z. s.

Web:
www.dmopobyty.cz
E-mail:
katka.maxova@dmopobyty.cz
Telefon:
731 964 784
Adresa:
17. listopadu 1386/II, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Dospělí postižení dětskou mozkovou obrnou.

Poskytované služby:

Aktivity pro hendikepované osoby, inkluze osob s tělesným postižením.

Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav

Web:
www.ddm-mb.cz
E-mail:
ddm-mb@ddm-mb.cz
Telefon:
326 323 281, 606 613 045
Adresa:
Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí.

Poskytované služby:

Volnočasové aktivity.

Společnost Parkinson, z.s., Parkinson klub Mladá Boleslav

Web:
www.spolecnost-parkinson.cz/kluby/ml-boleslav/
E-mail:
evafiedlerova@gmail.com
Telefon:
605 449 495
Adresa:
Jana Palacha 1037, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Nemocní s Parkinsonovou nemocí.

Poskytované služby:

Poradenství, cvičení, ozdravné pobyty, sdílení zkušeností.

Služby a školení MB, z.ú.

Web:
www.sskolemb.cz
E-mail:
sskolemb@sskolemb.cz
Telefon:
326 334 547, 326 321 835
Adresa:
Václava Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři z Mladé Boleslavi i okolí

Poskytované služby:

Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory. Univerzita 3.věku, POSEZ (pomoc seniorům a zdravotně postiženým).

Kluby seniorů Města Mladá Boleslav

Web:
www.mb-net.cz (sociální služby)
E-mail:
jjarosova@mb-net.cz
Telefon:
326 716 199
Adresa:
Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři.

Poskytované služby:

Volnočasové aktivity seniorů:

DPS Na Radouči 1081 – II. patro                                    
DPS Na Radouči 1081 - klub ručních prací     
DPS Sadová 718, Mladá Boleslav
DPS Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
Klub seniorů Čejetice
DPS U Penzionu 1324, Mladá Boleslav   

Linka důvěry SOS

Web:
www.linka-duvery-mb.cz
E-mail:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Telefon:
326 741 481, 732 844 029, 722 211 599
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí v tíživé životní situaci – osoby v krizi.

Poskytované služby:

Telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství.

Proxima Sociale o. p. s., klub ČINŽÁK

Web:
www.proximasociale.cz
E-mail:
zemlicka@proximasociale.cz
Telefon:
775 560 507, 775 610 451
Adresa:
Havlíčkova 787/45, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku 11 – 19 (22) let ohrožené rizikovými jevy a sociálním vyloučením, v nepříznivé sociální situaci (v případě zájmu pracujeme i s cílovou skupinou 22 – 26 let).

Poskytované služby:

Služby sociální prevence, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ambulantní i terénní): poskytování podpory a poradenství, kontakty s institucemi, doprovody, volnočasové vyžití.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Mladá Boleslav

Web:
www.sons.cz
E-mail:
mladaboleslav-odbocka@sons.cz
Telefon:
603 310 738, 732 568 064
Adresa:
Jana Palacha 1297, 293 01 Mladá Boleslav (TRIO I. patro)
Cílová skupina:

Zrakově postižení a nevidomí občané.

Poskytované služby:

Sociálně-právní poradenství, kompenzační pomůcky pro nevidomé, aktivizační  služby - pravidelná setkání, klubová činnost - přednášky, besedy.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.

Web:
www.centrum83.cz/p273
E-mail:
spmp.mb@centrum.cz
Telefon:
736 512 713, 326 735 366
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Lidé s mentálním postižením a jejich rodiny.

Poskytované služby:

Klubová činnost, akce a pobyty pro mentálně postižené a jejich rodiny.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. -Základní organizace neslyšících Ml. Boleslav;

Web:
www.zonmb.wz.cz
E-mail:
fandapavlicek@seznam.cz
Telefon:
604 690 091
Adresa:
Čechova 773, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby se sluchovým postižením.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, tlumočnické služby.

Svaz postižených civilizačními chorobami, Základní organizace Mladá Boleslav

Web:
www.spcch-mb.cz
E-mail:
spcch@volny.cz
Telefon:
739 431 111, 731 829 235
Adresa:
Palackého 223 (sokolovna), 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Zdravotně postižení civilizačními chorobami.

Poskytované služby:

Klubová činnost, rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky a osoby postižené civilizačními chorobami.

Nadační fond Šance pro děti

Web:
sanceprodeti.cz
E-mail:
kristlova@mb-net.cz
Telefon:
326 716 237
Adresa:
Komenského nám 61, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež.

Poskytované služby:

Primární prevence dětí a dospívajících, podpora talentovaných dětí.

Strom života, z.s.

Web:
www.klubdelfin.cz
E-mail:
info.stromzivota@email.cz
Telefon:
775 575 910, 775 107 760, 604 156 473
Adresa:
Nerudova 797, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi ve věku 6 týdnů – 5 let.

Poskytované služby:

Volnočasové aktivity, plavání dětí, přednášky pro nastávající rodiče.

Junák - Český skaut, z.s. - Mladá Boleslav

Web:
skaut.cz
E-mail:
kancelar@skaut.cz
Telefon:
234 621 284, 777 123 254, 604 369 918
Adresa:
Na Štěpánce 1302, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež.

Poskytované služby:

Trávení volného času dětí a dospělých.

Komunitní centrum Klementinka

Web:
klementinka.cz
E-mail:
info@klementinka.cz
Telefon:
703 434 262
Adresa:
Václava Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Všechny věkové kategorie.

Poskytované služby:

Mezigenerační setkávání, přednášky, kurzy, volonočasové aktivity.

Městský bazén Mladá Boleslav

Web:
bazenmb.cz
E-mail:
info@bazenmb.cz
Telefon:
326 716 270
Adresa:
Na Celně 1456, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Široká veřejnost.

Poskytované služby:

Plavecké kurzy, sportovní příměstský tábor, saunování, plavání všech věkových kategorií.

Rodinné centrun Koupák

Web:
koupak-mb.cz
E-mail:
info@koupak-mb.cz
Telefon:
730 161 206
Adresa:
Kollárova 261, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené.

Poskytované služby:

Volnočasové aktivity, vzdělávání.