Pohled Mladá Boleslav

Centrum 83

Web:
www.centrum83.cz
E-mail:
info@centrum83.cz
Telefon:
326 321 131
Adresa:
Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež a dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením.

Poskytované služby:

Denní stacionář, týdenní stacionář, chráněné bydlení, odlehčovací služby, domov pro osoby se zdravotním postižením.

FOKUS Mladá Boleslav, z. s.

Web:
www.fokus-mb.cz
E-mail:
fokus@fokus-mb.cz
Telefon:
326 725 814, 608 130 099
Adresa:
Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Chronicky duševně nemocní.

Poskytované služby:

Sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Web:
www.psmb.cz
E-mail:
mb.ps@seznam.cz
Telefon:
326 735 245, 739 920 572
Adresa:
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmoi, senioři.

Poskytované služby:

Pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář, odlehčovací služba, tísňová péče.