Pohled Mladá Boleslav

Centrum 83

Web:
www.centrum83.cz
E-mail:
info@centrum83.cz
Telefon:
326 321 131
Adresa:
Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež a dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením.

Poskytované služby:

Denní stacionář, týdenní stacionář, chráněné bydlení, odlehčovací služby, domov pro osoby se zdravotním postižením.

Jistoty Domova, z.ú.

Web:
www.jistotydomova.cz
E-mail:
jistotydomova@seznam.cz
Telefon:
728 985 457, 723 608 613
Adresa:
Václava Klementa 35/5, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi bez omezení věku, senioři.

Poskytované služby:

Osobní asistence, pečovatelská služba, denní stacionář Věruška, odborné sociální poradenství.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Web:
www.psmb.cz
E-mail:
mb.ps@seznam.cz
Telefon:
326 735 245, 739 920 572
Adresa:
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmoi, senioři.

Poskytované služby:

Pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář, odlehčovací služba, tísňová péče.

Spokojený domov, o. p. s.

Web:
www.spokojeny-domov.cz
E-mail:
sekretariat@spokojeny-domov.cz
Telefon:
774 423 414
Adresa:
Palackého 1327, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři, osoby se zdravotním postižením.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby.

Pečuj doma

Web:
pecujdoma.cz
E-mail:
poradna@pecujdoma.cz
Telefon:
800 915 915 (9.00 - 17.00 hodin každý den)
Adresa:
Vyšehradská 43, Praha
Cílová skupina:

Pečující o blízké osoby s různým druhem onemocnění.

Poskytované služby:

Poradenství - osobní na kontaktních místech a v domácnostech pečujících.
Bezplatné telefonické poradenství.
E-poradenství prostřednictvím emailu

6 akreditovaných kurzů. (Naučme se ošetřovat. Základy správné manipulace. Pečujeme o člověka s demencí. Sociálně-právní minimum. Jak doprovázet na konci života. Zásady úspěšné komunikace při péči).
Podpůrné skupiny.