Pohled Mladá Boleslav

Centrum 83

Web:
www.centrum83.cz
E-mail:
info@centrum83.cz
Telefon:
326 321 131
Adresa:
Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež a dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením.

Poskytované služby:

Denní stacionář, týdenní stacionář, chráněné bydlení, odlehčovací služby, domov pro osoby se zdravotním postižením.

Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s.

Web:
www.detskysluch.cz, idetskysluch.cz
E-mail:
detskysluch@detskysluch.cz
Telefon:
235 517 313, 251 510 744
Adresa:
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením.

Poskytované služby:

Raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s.

Web:
www.czpstredoceskykraj.cz, www.czpmb.cz
E-mail:
czp@czpmb.cz
Telefon:
326 334 814
Adresa:
Čechova 773, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením a senioři.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek

Speciálně pedagogické centrum

Web:
www.skolanacelne.cz
E-mail:
spcmb@centrum.cz
Telefon:
602 549 296, 326 726 053
Adresa:
Na Celně 2, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, žáci, studenti se zdravotním postižením.

Poskytované služby:

Psychologická a speciálně pedagogická péče pro děti od 3 let.

Diecézní charita Litoměřice, středisko Mladá Boleslav

Web:
www.dchltm.cz
E-mail:
pavlina.simkova@ltm.charita.cz
Telefon:
326 722 070, 603 175 844
Adresa:
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Poskytované služby:

Zdravotní terénní služba.

Domácí péče Klaudiánovy nemocnice

Web:
www.klaudianovanemocnice.cz
E-mail:
jitka.laubeova@onmb.cz
Telefon:
326 743 360, 731 542 808
Adresa:
Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Pacienti všech věkových kategorií.

Poskytované služby:

Domácí zdravotní péče.

Dům seniorů Mladá Boleslav

Web:
www.ddmb.cz
E-mail:
reditel@ddmb.cz
Telefon:
326 718 628, 326 718 630
Adresa:
Olbrachtova 1390/II, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Mladší senioři 65 - 80 let, starší senioři nad 80 let.

Poskytované služby:

Pobytové zařízení pro seniory.

Jistoty Domova, z.ú.

Web:
www.jistotydomova.cz
E-mail:
jistotydomova@seznam.cz
Telefon:
728 985 457, 723 608 613
Adresa:
Václava Klementa 35/5, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi bez omezení věku, senioři.

Poskytované služby:

Osobní asistence, pečovatelská služba, denní stacionář Věruška, odborné sociální poradenství.

Linka důvěry SOS

Web:
www.linka-duvery-mb.cz
E-mail:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Telefon:
326 741 481, 732 844 029, 722 211 599
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí v tíživé životní situaci – osoby v krizi.

Poskytované služby:

Telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství.

Malyra s.r.o.

Web:
www.malyra.cz
E-mail:
sekretariat@malyra.cz
Telefon:
734 412 580, 723 989 016
Adresa:
Na Návsi 44, Mnichovo Hradiště – Veselá, 295 01
Cílová skupina:

Osoby vyžadující zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí nebo ambulantně, všechny diagnostické skupiny pacientů, osoby závislé na pomoci druhé osoby, osoby se sníženou schopností pohybu.

Poskytované služby:

Domácí péče, fyzioterapie, rehabilitace, půjčovna pomůcek, dům Ludmila – pečovatelské byty, paliativní lékař.

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav

Web:
www.pppsk.cz
E-mail:
mladaboleslav@pppsk.cz
Telefon:
326 731 066, 731 417 226
Adresa:
Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku od 3 do 19 let, zákonní zástupci, školy a předškolní a školská zařízení.

Poskytované služby:

Řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního a adolescentního věku.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Web:
www.psmb.cz
E-mail:
mb.ps@seznam.cz
Telefon:
326 735 245, 739 920 572
Adresa:
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmoi, senioři.

Poskytované služby:

Pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář, odlehčovací služba, tísňová péče.

Raná péče diakonie

Web:
www.rana-pece.cz
E-mail:
info@rana-pece.cz
Telefon:
235 518 392, 731 668 406
Adresa:
Vlachova 1502, 155 00 Praha 13
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi (0-7 let) s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s opožděním psychomotorického vývoje, s poruchou autistického spektra.

Poskytované služby:

Terénní a ambulantní raná péče.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Mladá Boleslav

Web:
www.sons.cz
E-mail:
mladaboleslav-odbocka@sons.cz
Telefon:
603 310 738, 732 568 064
Adresa:
Jana Palacha 1297, 293 01 Mladá Boleslav (TRIO I. patro)
Cílová skupina:

Zrakově postižení a nevidomí občané.

Poskytované služby:

Sociálně-právní poradenství, kompenzační pomůcky pro nevidomé, aktivizační  služby - pravidelná setkání, klubová činnost - přednášky, besedy.

Semiramis z.ú.

Web:
www.os-semiramis.cz
E-mail:
streetwork@os-semiramis.cz
Telefon:
724 290 697
Adresa:
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Injekční uživatelé drog, neinjekční uživatelé drog, osoby blízké uživatelům drog.

Poskytované služby:

Výměnný injekční program, testy na infekční choroby, zdravotní ošetření a první pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní sociální poradenství, pomoc v krizi, vzdělávací služby pro veřejnost.

Spokojený domov, o. p. s.

Web:
www.spokojeny-domov.cz
E-mail:
sekretariat@spokojeny-domov.cz
Telefon:
774 423 414
Adresa:
Palackého 1327, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři, osoby se zdravotním postižením.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.

Web:
www.centrum83.cz/p273
E-mail:
spmp.mb@centrum.cz
Telefon:
736 512 713, 326 735 366
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Lidé s mentálním postižením a jejich rodiny.

Poskytované služby:

Klubová činnost, akce a pobyty pro mentálně postižené a jejich rodiny.

Svaz postižených civilizačními chorobami, Základní organizace Mladá Boleslav

Web:
www.spcch-mb.cz
E-mail:
spcch@volny.cz
Telefon:
739 431 111, 731 829 235
Adresa:
Palackého 223 (sokolovna), 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Zdravotně postižení civilizačními chorobami.

Poskytované služby:

Klubová činnost, rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky a osoby postižené civilizačními chorobami.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s.

Web:
www.cnn-ops.cz
E-mail:
info@cnn-ops.cz
Telefon:
Pracovník Mladá Boleslav - 604 690 091, 776 237 900
Adresa:
Karlínské nám. 59/12, 186 00 Praha 8
Cílová skupina:

Osoby se sluchovým postižením.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, tlumočnické služby.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj

Web:
www.integracnicentra.cz/stredocesky-kraj/
E-mail:
icmladaboleslav@suz.cz
Telefon:
311 584 406
Adresa:
Dukelská 1093, Mladá Boleslav 293 01
Cílová skupina:

Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České re publiky, azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy, provoz internetového pracoviště a knihovny, komunitní pracovníci, vzdělávací, kulturní a společenské akce.

Centrum Anabell, z.ú.

Web:
anabell.cz
E-mail:
praha@anabell.cz
Telefon:
775 904 778
Adresa:
Baranova 1026/33, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Cílová skupina:

Osoby s poruchami příjmu potravy a jejich blízcí.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, služby následné péče, psychoterapie, nutriční terapie, psychologické poradenství, Linka Anabell.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.

Web:
dropin.cz
E-mail:
stredisko@dropin.cz
Telefon:
222 221 431, 222 221 124
Adresa:
Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
Cílová skupina:

Uživatelé nelegálních drog a alkoholu, gambleři a jejich blízcí.

Poskytované služby:

Sociální a adiktologické služby lidem ohroženým v důsledků užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým.

Charitní pečovatelská služba

Web:
dchltm.cz
E-mail:
irena.skopanova@ltm.charita.cz
Telefon:
730 182 346
Adresa:
Školní 1112, Bakov nad Jizerou, 294 01
Cílová skupina:
  • senioři
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dětmi
Poskytované služby:

Dementia I.O.V., z.ú.

Web:
dementia.cz
E-mail:
mladaboleslav@dementia.cz
Telefon:
731 041 383
Adresa:
Česká 54/22, Beroun - Centrum, 266 01
Cílová skupina:

Pečující o blízké s Alzheimerovou chorobou nebo některým typem demence.

Poskytované služby:

Svépomocné skupiny, individuální poradenství telefonicky, e-mailem, osobně přímo v domácnosti. Zprostředkování podpory od jiného odborníka. (lékař, psycholog, právník..)

Pečuj doma

Web:
pecujdoma.cz
E-mail:
poradna@pecujdoma.cz
Telefon:
800 915 915 (9.00 - 17.00 hodin každý den)
Adresa:
Vyšehradská 43, Praha
Cílová skupina:

Pečující o blízké osoby s různým druhem onemocnění.

Poskytované služby:

Poradenství - osobní na kontaktních místech a v domácnostech pečujících.
Bezplatné telefonické poradenství.
E-poradenství prostřednictvím emailu

6 akreditovaných kurzů. (Naučme se ošetřovat. Základy správné manipulace. Pečujeme o člověka s demencí. Sociálně-právní minimum. Jak doprovázet na konci života. Zásady úspěšné komunikace při péči).
Podpůrné skupiny.