Pohled Mladá Boleslav

Diecézní charita Litoměřice, středisko Mladá Boleslav

Web:
www.dchltm.cz
E-mail:
pavlina.simkova@ltm.charita.cz
Telefon:
326 722 070, 603 175 844
Adresa:
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Poskytované služby:

Zdravotní terénní služba.

Společnost Parkinson, z.s., Parkinson klub Mladá Boleslav

Web:
www.spolecnost-parkinson.cz/kluby/ml-boleslav/
E-mail:
evafiedlerova@gmail.com
Telefon:
605 449 495
Adresa:
Jana Palacha 1037, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Nemocní s Parkinsonovou nemocí.

Poskytované služby:

Poradenství, cvičení, ozdravné pobyty, sdílení zkušeností.

Linka důvěry SOS

Web:
www.linka-duvery-mb.cz
E-mail:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Telefon:
326 741 481, 732 844 029, 722 211 599
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí v tíživé životní situaci – osoby v krizi.

Poskytované služby:

Telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Web:
www.psmb.cz
E-mail:
mb.ps@seznam.cz
Telefon:
326 735 245, 739 920 572
Adresa:
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmoi, senioři.

Poskytované služby:

Pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář, odlehčovací služba, tísňová péče.

Raná péče diakonie

Web:
www.rana-pece.cz
E-mail:
info@rana-pece.cz
Telefon:
235 518 392, 731 668 406
Adresa:
Vlachova 1502, 155 00 Praha 13
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi (0-7 let) s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s opožděním psychomotorického vývoje, s poruchou autistického spektra.

Poskytované služby:

Terénní a ambulantní raná péče.

Semiramis z.ú.

Web:
www.os-semiramis.cz
E-mail:
streetwork@os-semiramis.cz
Telefon:
724 290 697
Adresa:
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Injekční uživatelé drog, neinjekční uživatelé drog, osoby blízké uživatelům drog.

Poskytované služby:

Výměnný injekční program, testy na infekční choroby, zdravotní ošetření a první pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní sociální poradenství, pomoc v krizi, vzdělávací služby pro veřejnost.

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.; Místní organizace Mladá Boleslav

Web:
E-mail:
czp@czpmb.cz
Telefon:
326 334 814
Adresa:
Čechova 773, 293 01 Mladá Boleslav, pondělí 08:00 - 10:00
Cílová skupina:

Senioři a občané tělesně postižení.

Poskytované služby:

Podpora a hájení zájmů osob se zdravotním postižením, seniorů.

Svaz postižených civilizačními chorobami, Základní organizace Mladá Boleslav

Web:
www.spcch-mb.cz
E-mail:
spcch@volny.cz
Telefon:
739 431 111, 731 829 235
Adresa:
Palackého 223 (sokolovna), 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Zdravotně postižení civilizačními chorobami.

Poskytované služby:

Klubová činnost, rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky a osoby postižené civilizačními chorobami.

Liga proti rakovině Praha, z.s.

Web:
www.lpr.cz
E-mail:
lpr@lpr.cz
Telefon:
224 920 935, 224 919 732
Adresa:
Na Truhlářce 100/60, 180 81 Praha 8
Cílová skupina:

Široká veřejnost, lidé s onkologickou diagnózou a jejich rodiny.

Poskytované služby:

Prevence nádorových onemocnění, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.

Česká společnost AIDs pomoc, z.s.

Web:
aids-pomoc.cz
E-mail:
info@aids-pomoc.cz
Telefon:
800 800 980
Adresa:
Malého 282/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Cílová skupina:

HIV pozitivní občané a osoby ohrožené AIDS, jejich rodiny a známí.

Poskytované služby:

Bezplatná anonymní non-stop linka pomoci, HIV prevence, HIV testování, HIV komunita.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.

Web:
dropin.cz
E-mail:
stredisko@dropin.cz
Telefon:
222 221 431, 222 221 124
Adresa:
Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
Cílová skupina:

Uživatelé nelegálních drog a alkoholu, gambleři a jejich blízcí.

Poskytované služby:

Sociální a adiktologické služby lidem ohroženým v důsledků užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým.

Pečuj doma

Web:
pecujdoma.cz
E-mail:
poradna@pecujdoma.cz
Telefon:
800 915 915 (9.00 - 17.00 hodin každý den)
Adresa:
Vyšehradská 43, Praha
Cílová skupina:

Pečující o blízké osoby s různým druhem onemocnění.

Poskytované služby:

Poradenství - osobní na kontaktních místech a v domácnostech pečujících.
Bezplatné telefonické poradenství.
E-poradenství prostřednictvím emailu

6 akreditovaných kurzů. (Naučme se ošetřovat. Základy správné manipulace. Pečujeme o člověka s demencí. Sociálně-právní minimum. Jak doprovázet na konci života. Zásady úspěšné komunikace při péči).
Podpůrné skupiny.