Pohled Mladá Boleslav

Tichý Svět o. p. s. - pobočka Středočeský kraj

Web:
www.tichysvet.cz
E-mail:
kamila.rumlova@tichysvet.cz
Telefon:
222 519 835, 607 048 083 (též SMS)
Adresa:
Váňova 3180, 272 01 Kladno
Cílová skupina:

Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením.osoby se sluchovým a kombinovaným postižením.

Poskytované služby:

Pracovní poradenství, sociální poradenství, právní poradenství.

Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s.

Web:
www.detskysluch.cz, idetskysluch.cz
E-mail:
detskysluch@detskysluch.cz
Telefon:
235 517 313, 251 510 744
Adresa:
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením.

Poskytované služby:

Raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s.

Web:
www.czpstredoceskykraj.cz, www.czpmb.cz
E-mail:
czp@czpmb.cz
Telefon:
326 334 814
Adresa:
Čechova 773, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením a senioři.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek

Diecézní charita Litoměřice, středisko Mladá Boleslav

Web:
www.dchltm.cz
E-mail:
pavlina.simkova@ltm.charita.cz
Telefon:
326 722 070, 603 175 844
Adresa:
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Poskytované služby:

Zdravotní terénní služba.

Společnost Parkinson, z.s., Parkinson klub Mladá Boleslav

Web:
www.spolecnost-parkinson.cz/kluby/ml-boleslav/
E-mail:
evafiedlerova@gmail.com
Telefon:
605 449 495
Adresa:
Jana Palacha 1037, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Nemocní s Parkinsonovou nemocí.

Poskytované služby:

Poradenství, cvičení, ozdravné pobyty, sdílení zkušeností.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Web:
www.psmb.cz
E-mail:
mb.ps@seznam.cz
Telefon:
326 735 245, 739 920 572
Adresa:
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmoi, senioři.

Poskytované služby:

Pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář, odlehčovací služba, tísňová péče.

Raná péče diakonie

Web:
www.rana-pece.cz
E-mail:
info@rana-pece.cz
Telefon:
235 518 392, 731 668 406
Adresa:
Vlachova 1502, 155 00 Praha 13
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi (0-7 let) s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s opožděním psychomotorického vývoje, s poruchou autistického spektra.

Poskytované služby:

Terénní a ambulantní raná péče.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Mladá Boleslav

Web:
www.sons.cz
E-mail:
mladaboleslav-odbocka@sons.cz
Telefon:
603 310 738, 732 568 064
Adresa:
Jana Palacha 1297, 293 01 Mladá Boleslav (TRIO I. patro)
Cílová skupina:

Zrakově postižení a nevidomí občané.

Poskytované služby:

Sociálně-právní poradenství, kompenzační pomůcky pro nevidomé, aktivizační  služby - pravidelná setkání, klubová činnost - přednášky, besedy.

Společnost pro ranou péči z. s.

Web:
www.ranapece.cz
E-mail:
centrum@ranapece.cz
Telefon:
224 826 858, 777 235 630
Adresa:
Klimentská 2, 110 00 Praha 1
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi se zrakovým či zrakovým kombinovaným postižením od narození nejvýše do 7 let věku, rodiny s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození nejvýše do 7 let věku, rodiny, které postižení či ohrožení zraku svého dítěte považují za zásadní pro jeho život.

Poskytované služby:

Raná péče.

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.; Místní organizace Mladá Boleslav

Web:
E-mail:
czp@czpmb.cz
Telefon:
326 334 814
Adresa:
Čechova 773, 293 01 Mladá Boleslav, pondělí 08:00 - 10:00
Cílová skupina:

Senioři a občané tělesně postižení.

Poskytované služby:

Podpora a hájení zájmů osob se zdravotním postižením, seniorů.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s.

Web:
www.cnn-ops.cz
E-mail:
info@cnn-ops.cz
Telefon:
Pracovník Mladá Boleslav - 604 690 091, 776 237 900
Adresa:
Karlínské nám. 59/12, 186 00 Praha 8
Cílová skupina:

Osoby se sluchovým postižením.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, tlumočnické služby.

Liga proti rakovině Praha, z.s.

Web:
www.lpr.cz
E-mail:
lpr@lpr.cz
Telefon:
224 920 935, 224 919 732
Adresa:
Na Truhlářce 100/60, 180 81 Praha 8
Cílová skupina:

Široká veřejnost, lidé s onkologickou diagnózou a jejich rodiny.

Poskytované služby:

Prevence nádorových onemocnění, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.

Charitní pečovatelská služba

Web:
dchltm.cz
E-mail:
irena.skopanova@ltm.charita.cz
Telefon:
730 182 346
Adresa:
Školní 1112, Bakov nad Jizerou, 294 01
Cílová skupina:
  • senioři
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dětmi
Poskytované služby:

Pečuj doma

Web:
pecujdoma.cz
E-mail:
poradna@pecujdoma.cz
Telefon:
800 915 915 (9.00 - 17.00 hodin každý den)
Adresa:
Vyšehradská 43, Praha
Cílová skupina:

Pečující o blízké osoby s různým druhem onemocnění.

Poskytované služby:

Poradenství - osobní na kontaktních místech a v domácnostech pečujících.
Bezplatné telefonické poradenství.
E-poradenství prostřednictvím emailu

6 akreditovaných kurzů. (Naučme se ošetřovat. Základy správné manipulace. Pečujeme o člověka s demencí. Sociálně-právní minimum. Jak doprovázet na konci života. Zásady úspěšné komunikace při péči).
Podpůrné skupiny.