Pohled Mladá Boleslav

FOKUS Mladá Boleslav, z. s.

Web:
www.fokus-mb.cz
E-mail:
fokus@fokus-mb.cz
Telefon:
326 725 814, 608 130 099
Adresa:
Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Chronicky duševně nemocní.

Poskytované služby:

Sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení.

Linka důvěry SOS

Web:
www.linka-duvery-mb.cz
E-mail:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Telefon:
326 741 481, 732 844 029, 722 211 599
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí v tíživé životní situaci – osoby v krizi.

Poskytované služby:

Telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství.

Raná péče diakonie

Web:
www.rana-pece.cz
E-mail:
info@rana-pece.cz
Telefon:
235 518 392, 731 668 406
Adresa:
Vlachova 1502, 155 00 Praha 13
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi (0-7 let) s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s opožděním psychomotorického vývoje, s poruchou autistického spektra.

Poskytované služby:

Terénní a ambulantní raná péče.

Centrum Anabell, z.ú.

Web:
anabell.cz
E-mail:
praha@anabell.cz
Telefon:
775 904 778
Adresa:
Baranova 1026/33, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Cílová skupina:

Osoby s poruchami příjmu potravy a jejich blízcí.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, služby následné péče, psychoterapie, nutriční terapie, psychologické poradenství, Linka Anabell.

Charitní pečovatelská služba

Web:
dchltm.cz
E-mail:
irena.skopanova@ltm.charita.cz
Telefon:
730 182 346
Adresa:
Školní 1112, Bakov nad Jizerou, 294 01
Cílová skupina:
  • senioři
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dětmi
Poskytované služby:

Dementia I.O.V., z.ú.

Web:
dementia.cz
E-mail:
mladaboleslav@dementia.cz
Telefon:
731 041 383
Adresa:
Česká 54/22, Beroun - Centrum, 266 01
Cílová skupina:

Pečující o blízké s Alzheimerovou chorobou nebo některým typem demence.

Poskytované služby:

Svépomocné skupiny, individuální poradenství telefonicky, e-mailem, osobně přímo v domácnosti. Zprostředkování podpory od jiného odborníka. (lékař, psycholog, právník..)

Pečuj doma

Web:
pecujdoma.cz
E-mail:
poradna@pecujdoma.cz
Telefon:
800 915 915 (9.00 - 17.00 hodin každý den)
Adresa:
Vyšehradská 43, Praha
Cílová skupina:

Pečující o blízké osoby s různým druhem onemocnění.

Poskytované služby:

Poradenství - osobní na kontaktních místech a v domácnostech pečujících.
Bezplatné telefonické poradenství.
E-poradenství prostřednictvím emailu

6 akreditovaných kurzů. (Naučme se ošetřovat. Základy správné manipulace. Pečujeme o člověka s demencí. Sociálně-právní minimum. Jak doprovázet na konci života. Zásady úspěšné komunikace při péči).
Podpůrné skupiny.