Pohled Mladá Boleslav

Diecézní charita Litoměřice, středisko Mladá Boleslav

Web:
www.dchltm.cz
E-mail:
pavlina.simkova@ltm.charita.cz
Telefon:
326 722 070, 603 175 844
Adresa:
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Poskytované služby:

Zdravotní terénní služba.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Web:
www.psmb.cz
E-mail:
mb.ps@seznam.cz
Telefon:
326 735 245, 739 920 572
Adresa:
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmoi, senioři.

Poskytované služby:

Pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář, odlehčovací služba, tísňová péče.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Mladá Boleslav

Web:
www.sons.cz
E-mail:
mladaboleslav-odbocka@sons.cz
Telefon:
603 310 738, 732 568 064
Adresa:
Jana Palacha 1297, 293 01 Mladá Boleslav (TRIO I. patro)
Cílová skupina:

Zrakově postižení a nevidomí občané.

Poskytované služby:

Sociálně-právní poradenství, kompenzační pomůcky pro nevidomé, aktivizační  služby - pravidelná setkání, klubová činnost - přednášky, besedy.

Společnost pro ranou péči z. s.

Web:
www.ranapece.cz
E-mail:
centrum@ranapece.cz
Telefon:
224 826 858, 777 235 630
Adresa:
Klimentská 2, 110 00 Praha 1
Cílová skupina:

Rodiny s dětmi se zrakovým či zrakovým kombinovaným postižením od narození nejvýše do 7 let věku, rodiny s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození nejvýše do 7 let věku, rodiny, které postižení či ohrožení zraku svého dítěte považují za zásadní pro jeho život.

Poskytované služby:

Raná péče.

Charitní pečovatelská služba

Web:
dchltm.cz
E-mail:
irena.skopanova@ltm.charita.cz
Telefon:
730 182 346
Adresa:
Školní 1112, Bakov nad Jizerou, 294 01
Cílová skupina:
  • senioři
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dětmi
Poskytované služby:

Pečuj doma

Web:
pecujdoma.cz
E-mail:
poradna@pecujdoma.cz
Telefon:
800 915 915 (9.00 - 17.00 hodin každý den)
Adresa:
Vyšehradská 43, Praha
Cílová skupina:

Pečující o blízké osoby s různým druhem onemocnění.

Poskytované služby:

Poradenství - osobní na kontaktních místech a v domácnostech pečujících.
Bezplatné telefonické poradenství.
E-poradenství prostřednictvím emailu

6 akreditovaných kurzů. (Naučme se ošetřovat. Základy správné manipulace. Pečujeme o člověka s demencí. Sociálně-právní minimum. Jak doprovázet na konci života. Zásady úspěšné komunikace při péči).
Podpůrné skupiny.