Pohled Mladá Boleslav

Luma MB, z. s.

Web:
www.luma-mb.cz
E-mail:
luma@luma-mb.cz
Telefon:
774 607 840, 777 107 950, 777 107 953, 777 107 951
Adresa:
Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, senioři, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, imigranti a azylanti, etnické menšiny, osoby komerčně zneužívané, pachatelé trestné činnosti.

Poskytované služby:

Intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, terénní programy.

Linka důvěry SOS

Web:
www.linka-duvery-mb.cz
E-mail:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Telefon:
326 741 481, 732 844 029, 722 211 599
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí v tíživé životní situaci – osoby v krizi.

Poskytované služby:

Telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství.

Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva

Web:
www.poradna-prava.cz
E-mail:
denisa.vildova@poradna.cz
Telefon:
601 310 215, 724 701 628
Adresa:
Klaudiánova 135, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi z Mladoboleslavska.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy.

Probační a mediační služba, středisko Mladá Boleslav

Web:
www.pmscr.cz
E-mail:
sradikovska@pms.justice.cz
Telefon:
778 471 067, 727 873 092 Poradna pro oběti trestných činů
Adresa:
S. K. Neumanna 544, budova Okresního státního zastupitelství, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Nezletilí, mladiství a dospělí - osoby, které přišly do konfliktu se zákonem, poškození v trestním řízení, oběti trestných činů

Poskytované služby:

Informace a poradenství pro osoby lidem, které přišly do konfliktu se zákonem (pachatelům i poškozeným).

Proxima Sociale o. p. s., klub ČINŽÁK

Web:
www.proximasociale.cz
E-mail:
zemlicka@proximasociale.cz
Telefon:
775 560 507, 775 610 451
Adresa:
Havlíčkova 787/45, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku 11 – 19 (22) let ohrožené rizikovými jevy a sociálním vyloučením, v nepříznivé sociální situaci (v případě zájmu pracujeme i s cílovou skupinou 22 – 26 let).

Poskytované služby:

Služby sociální prevence, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ambulantní i terénní): poskytování podpory a poradenství, kontakty s institucemi, doprovody, volnočasové vyžití.

Respondeo, z. s.

Web:
www.respondeo.cz
E-mail:
info@respondeo.cz
Telefon:
606 069 094 (SPOD), 775 561 881 (IC), 731 588 632 (OP)
Adresa:
Sirotkova 1242 (bývalá budova Telecomu) , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby ohrožené domácím násilím, oběti domácího násilí, osoby ohrožené trestnou činností, oběti trestné činnosti, rodiny s nezletilými dětmi do 18 let věku, osoby v těžké životní situaci.

Poskytované služby:

Intervenční centrum, výkon SPOD, občanské poradenství.

Sdružení pro integraci a migraci

Web:
www.migrace.com
E-mail:
poradna@refug.cz
Telefon:
224 224 379, 603 547 450, 605 253 994
Adresa:
Baranova 33, 130 00 Praha 3
Cílová skupina:

Migranti v ČR bez rozdílu pobytu, žadatelé o mezinárodní ochranu, cizinci pobývající na základě víza, oprávnění k různým druhům pobytů, cizinci bez pobytového oprávnění, občané EU.

Poskytované služby:

Právní a sociální poradenství pro cizince.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Web:
www.poradnamb.cz
E-mail:
poradna.mb@seznam.cz
Telefon:
326 322 915, 732 365 534
Adresa:
Václava Klementa 195 , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, rodiny, dospěli a senioři v nepříznivé životní situaci.

Poskytované služby:

Bezplatné psychosociální poradenství v oblasti: partnerských a rodinných vztahů, rozvodové problematiky, výchovné problematiky, osobnostní problematiky, oblasti náhradní rodinné péče.

Bílý kruh bezpečí, z. s.

Web:
www. bkb.cz
E-mail:
centrala.praha@bkb.cz
Telefon:
257 317 110, 116 006 Linka pomoci obětem
Adresa:
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Cílová skupina:

Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi.

 

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, telefonická krizová intervence.

Linka bezpečí, z.s.

Web:
www.linkabezpeci.cz
E-mail:
pomoc@linkabezpeci.cz
Telefon:
116 111, rodičovská linka: 606 021 021
Adresa:
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice
Cílová skupina:

Děti a mládež, rodiče a osoby zodpovídající za výchovu dětí.

Poskytované služby:

Bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problémů, poradenství pro rodiče.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj

Web:
www.integracnicentra.cz/stredocesky-kraj/
E-mail:
icmladaboleslav@suz.cz
Telefon:
311 584 406
Adresa:
Dukelská 1093, Mladá Boleslav 293 01
Cílová skupina:

Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České re publiky, azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy, provoz internetového pracoviště a knihovny, komunitní pracovníci, vzdělávací, kulturní a společenské akce.

La Strada, Česká republika, o.p.s.

Web:
strada.cz
E-mail:
lastrada@strada.cz
Telefon:
222 721 810
Adresa:
P.O.Box 305, 111 21 Praha 1
Cílová skupina:

Imigranti, azylanti, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

Poskytované služby:

Podpora a ochrana vykořisťovaným a obchodovaným nebo vykořisťováním a obchodováním ohroženým lidem.

ROSA - Centrum pro ženy

Web:
www.rosa-os.cz
E-mail:
poradna@rosa.cz
Telefon:
241 432 466, 602 246 102
Adresa:
Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Cílová skupina:

Ženy - oběti domácího násilí, oběti domácího násilí (telefonická linka).

Poskytované služby:

Azylový dům s utajenou adresou, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc.