Pohled Mladá Boleslav

Luma MB, z. s.

Web:
www.luma-mb.cz
E-mail:
luma@luma-mb.cz
Telefon:
774 607 840, 777 107 950, 777 107 953, 777 107 951
Adresa:
Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, senioři, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, imigranti a azylanti, etnické menšiny, osoby komerčně zneužívané, pachatelé trestné činnosti.

Poskytované služby:

Intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, terénní programy.

Společnost Parkinson, z.s., Parkinson klub Mladá Boleslav

Web:
www.spolecnost-parkinson.cz/kluby/ml-boleslav/
E-mail:
evafiedlerova@gmail.com
Telefon:
605 449 495
Adresa:
Jana Palacha 1037, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Nemocní s Parkinsonovou nemocí.

Poskytované služby:

Poradenství, cvičení, ozdravné pobyty, sdílení zkušeností.

Kluby seniorů Města Mladá Boleslav

Web:
www.mb-net.cz (sociální služby)
E-mail:
jjarosova@mb-net.cz
Telefon:
326 716 199
Adresa:
Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Senioři.

Poskytované služby:

Volnočasové aktivity seniorů:

DPS Na Radouči 1081 – II. patro                                    
DPS Na Radouči 1081 - klub ručních prací     
DPS Sadová 718, Mladá Boleslav
DPS Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
Klub seniorů Čejetice
DPS U Penzionu 1324, Mladá Boleslav   

Linka důvěry SOS

Web:
www.linka-duvery-mb.cz
E-mail:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Telefon:
326 741 481, 732 844 029, 722 211 599
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí v tíživé životní situaci – osoby v krizi.

Poskytované služby:

Telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství.

Proxima Sociale o. p. s., klub ČINŽÁK

Web:
www.proximasociale.cz
E-mail:
zemlicka@proximasociale.cz
Telefon:
775 560 507, 775 610 451
Adresa:
Havlíčkova 787/45, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku 11 – 19 (22) let ohrožené rizikovými jevy a sociálním vyloučením, v nepříznivé sociální situaci (v případě zájmu pracujeme i s cílovou skupinou 22 – 26 let).

Poskytované služby:

Služby sociální prevence, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ambulantní i terénní): poskytování podpory a poradenství, kontakty s institucemi, doprovody, volnočasové vyžití.

Respondeo, z. s.

Web:
www.respondeo.cz
E-mail:
info@respondeo.cz
Telefon:
606 069 094 (SPOD), 775 561 881 (IC), 731 588 632 (OP)
Adresa:
Sirotkova 1242 (bývalá budova Telecomu) , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby ohrožené domácím násilím, oběti domácího násilí, osoby ohrožené trestnou činností, oběti trestné činnosti, rodiny s nezletilými dětmi do 18 let věku, osoby v těžké životní situaci.

Poskytované služby:

Intervenční centrum, výkon SPOD, občanské poradenství.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Web:
www.poradnamb.cz
E-mail:
poradna.mb@seznam.cz
Telefon:
326 322 915, 732 365 534
Adresa:
Václava Klementa 195 , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, rodiny, dospěli a senioři v nepříznivé životní situaci.

Poskytované služby:

Bezplatné psychosociální poradenství v oblasti: partnerských a rodinných vztahů, rozvodové problematiky, výchovné problematiky, osobnostní problematiky, oblasti náhradní rodinné péče.

Linka bezpečí, z.s.

Web:
www.linkabezpeci.cz
E-mail:
pomoc@linkabezpeci.cz
Telefon:
116 111, rodičovská linka: 606 021 021
Adresa:
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice
Cílová skupina:

Děti a mládež, rodiče a osoby zodpovídající za výchovu dětí.

Poskytované služby:

Bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problémů, poradenství pro rodiče.

Centrum Anabell, z.ú.

Web:
anabell.cz
E-mail:
praha@anabell.cz
Telefon:
775 904 778
Adresa:
Baranova 1026/33, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Cílová skupina:

Osoby s poruchami příjmu potravy a jejich blízcí.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, služby následné péče, psychoterapie, nutriční terapie, psychologické poradenství, Linka Anabell.

Česká společnost AIDs pomoc, z.s.

Web:
aids-pomoc.cz
E-mail:
info@aids-pomoc.cz
Telefon:
800 800 980
Adresa:
Malého 282/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Cílová skupina:

HIV pozitivní občané a osoby ohrožené AIDS, jejich rodiny a známí.

Poskytované služby:

Bezplatná anonymní non-stop linka pomoci, HIV prevence, HIV testování, HIV komunita.