Pohled Mladá Boleslav

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Web:
www.cicpraha.org
E-mail:
info@cicpraha.org
Telefon:
732 812 902, 222 360 452
Adresa:
Dukelská 1093 (Dům kultury, 1. patro, boční vchod), 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Imigranti a azylanti.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství.

DMO Pobyty, z. s.

Web:
www.dmopobyty.cz
E-mail:
katka.maxova@dmopobyty.cz
Telefon:
731 964 784
Adresa:
17. listopadu 1386/II, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Dospělí postižení dětskou mozkovou obrnou.

Poskytované služby:

Aktivity pro hendikepované osoby, inkluze osob s tělesným postižením.

Luma MB, z. s.

Web:
www.luma-mb.cz
E-mail:
luma@luma-mb.cz
Telefon:
774 607 840, 777 107 950, 777 107 953, 777 107 951
Adresa:
Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, senioři, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, imigranti a azylanti, etnické menšiny, osoby komerčně zneužívané, pachatelé trestné činnosti.

Poskytované služby:

Intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, terénní programy.

Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva

Web:
www.poradna-prava.cz
E-mail:
denisa.vildova@poradna.cz
Telefon:
601 310 215, 724 701 628
Adresa:
Klaudiánova 135, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi z Mladoboleslavska.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy.

Proxima Sociale o. p. s., klub ČINŽÁK

Web:
www.proximasociale.cz
E-mail:
zemlicka@proximasociale.cz
Telefon:
775 560 507, 775 610 451
Adresa:
Havlíčkova 787/45, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku 11 – 19 (22) let ohrožené rizikovými jevy a sociálním vyloučením, v nepříznivé sociální situaci (v případě zájmu pracujeme i s cílovou skupinou 22 – 26 let).

Poskytované služby:

Služby sociální prevence, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ambulantní i terénní): poskytování podpory a poradenství, kontakty s institucemi, doprovody, volnočasové vyžití.

R – Mosty, z. s.

Web:
www.r-mosty.cz
E-mail:
azyl@r-mosty.cz
Telefon:
326 723 005, 725 319 948, Non-stop krizový telefon: 602 399 836
Adresa:
Nádražní ul. 43, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky
Cílová skupina:

Matky s nezletilými dětmi a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví nebo života, bezpečí či důstojnosti.

Poskytované služby:

Azylový dům pro rodiče s dětmi.

Sdružení pro integraci a migraci

Web:
www.migrace.com
E-mail:
poradna@refug.cz
Telefon:
224 224 379, 603 547 450, 605 253 994
Adresa:
Baranova 33, 130 00 Praha 3
Cílová skupina:

Migranti v ČR bez rozdílu pobytu, žadatelé o mezinárodní ochranu, cizinci pobývající na základě víza, oprávnění k různým druhům pobytů, cizinci bez pobytového oprávnění, občané EU.

Poskytované služby:

Právní a sociální poradenství pro cizince.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj

Web:
www.integracnicentra.cz/stredocesky-kraj/
E-mail:
icmladaboleslav@suz.cz
Telefon:
311 584 406
Adresa:
Dukelská 1093, Mladá Boleslav 293 01
Cílová skupina:

Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České re publiky, azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy, provoz internetového pracoviště a knihovny, komunitní pracovníci, vzdělávací, kulturní a společenské akce.