Pohled Mladá Boleslav

Luma MB, z. s.

Web:
www.luma-mb.cz
E-mail:
luma@luma-mb.cz
Telefon:
774 607 840, 777 107 950, 777 107 953, 777 107 951
Adresa:
Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, senioři, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, imigranti a azylanti, etnické menšiny, osoby komerčně zneužívané, pachatelé trestné činnosti.

Poskytované služby:

Intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, terénní programy.

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie

Web:
www.linka-duvery-mb.cz
E-mail:
linka.duvery-mb@centrum.cz
Telefon:
326 741 481, 732 844 029, 722 211 599
Adresa:
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, dospělí v tíživé životní situaci – osoby v krizi.

Poskytované služby:

Telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství.

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav

Web:
www.pppsk.cz
E-mail:
mladaboleslav@pppsk.cz
Telefon:
326 731 066, 731 417 226
Adresa:
Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku od 3 do 19 let, zákonní zástupci, školy a předškolní a školská zařízení.

Poskytované služby:

Řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního a adolescentního věku.

Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva

Web:
www.poradna-prava.cz
E-mail:
ivana.carbochova@poradna-prava.cz
Telefon:
724 701 629, 601 310 215, 724 701 628
Adresa:
Klaudiánova 135, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi z Mladoboleslavska.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy.

Probační a mediační služba ČR, středisko Mladá Boleslav

Web:
www.pmscr.cz
E-mail:
sradikovska@pms.justice.cz
Telefon:
326 900 627, 778 471 067
Adresa:
S. K. Neumanna 544, budova Okresního státního zastupitelství, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Nezletilí, mladiství a dospělí - osoby, které přišly do konfliktu se zákonem, poškození v trestním řízení, oběti trestných činů

Poskytované služby:

Informace a poradenství pro osoby lidem, které přišly do konfliktu se zákonem (pachatelům i poškozeným).

Proxima Sociale o. p. s., klub ČINŽÁK

Web:
www.proximasociale.cz
E-mail:
boleslav@proximasociale.cz
Telefon:
277 007 286, 277 007 280, 775 560 507, 775 610 451
Adresa:
Havlíčkova 787/45, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku 11 – 19 (22) let ohrožené rizikovými jevy a sociálním vyloučením, v nepříznivé sociální situaci (v případě zájmu pracujeme i s cílovou skupinou 22 – 26 let).

Poskytované služby:

Služby sociální prevence, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ambulantní i terénní): poskytování podpory a poradenství, kontakty s institucemi, doprovody, volnočasové vyžití.

Respondeo, z. s.

Web:
www.respondeo.cz
E-mail:
info@respondeo.cz
Telefon:
325 511 148, 775 561 844, 606 069 094
Adresa:
Sirotkova 1242 (bývalá budova Telecomu) , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Osoby ohrožené domácím násilím, oběti domácího násilí, osoby ohrožené trestnou činností, oběti trestné činnosti, rodiny s nezletilými dětmi do 18 let věku.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, intervenční centrum, výkon SPOD.

Sdružení pro integraci a migraci

Web:
www.migrace.com
E-mail:
poradna@refug.cz
Telefon:
224 224 379, 603 547 450, 605 253 994
Adresa:
Baranova 33, 130 00 Praha 3
Cílová skupina:

Migranti v ČR bez rozdílu pobytu, žadatelé o mezinárodní ochranu, cizinci pobývající na základě víza, oprávnění k různým druhům pobytů, cizinci bez pobytového oprávnění, občané EU.

Poskytované služby:

Právní a sociální poradenství pro cizince.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Web:
www.poradnamb.cz
E-mail:
poradna.mb@seznam.cz
Telefon:
326 322 915, 732 365 534
Adresa:
Václava Klementa 195 , 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Děti, mládež, rodiny, dospěli a senioři v nepříznivé životní situaci.

Poskytované služby:

Bezplatné psychosociální poradenství v oblasti: partnerských a rodinných vztahů, rozvodové problematiky, výchovné problematiky, osobnostní problematiky, oblasti náhradní rodinné péče.

Bílý kruh bezpečí, z. s.

Web:
www. bkb.cz
E-mail:
centrala.praha@bkb.cz
Telefon:
257 317 110
Adresa:
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Cílová skupina:

Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi.

 

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, telefonická krizová intervence.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Web:
www. 116006.cz
E-mail:
Telefon:
116 006
Adresa:
,
Cílová skupina:

Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi.

Poskytované služby:

Telefonická krizová intervence

Linka bezpečí pro děti a mládež

Web:
www.linkabezpeci.cz
E-mail:
pomoc@linkabezpeci.cz
Telefon:
116 111, rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021
Adresa:
,
Cílová skupina:

Děti a mládež, rodiče a osoby zodpovídající za výchovu dětí.

Poskytované služby:

Bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problémů, poradenství pro rodiče.

Poradna pro oběti trestných činů

Web:
www.pmscr.cz
E-mail:
rohlova.pms@gmail.com
Telefon:
727 873 092
Adresa:
Václava Klementa 467, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina:

Nezletilí, mladiství a dospělí - osoby, které přišly do konfliktu se zákonem, poškození v trestním řízení, oběti trestných činů

Poskytované služby:

Informace a poradenství pro osoby lidem, které přišly do konfliktu se zákonem (pachatelům i poškozeným).

Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj

Web:
www.integracnicentra.cz/stredocesky-kraj/
E-mail:
icmladaboleslav@suz.cz
Telefon:
311 584 406
Adresa:
Dukelská 1093, Mladá Boleslav 293 01
Cílová skupina:

Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České re publiky, azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany.

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy, provoz internetového pracoviště a knihovny, komunitní pracovníci, vzdělávací, kulturní a společenské akce.