Pohled Mladá Boleslav

V obřadní síni mladoboleslavského magistrátu se v úterý 22. listopadu konalo ocenění dobrovolníků v sociální a zdravotnické oblasti. Ocenění se tradičně koná u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá na 5. prosince. Za celoroční dobrovolnickou práci letos poděkovali za město Mladá Boleslav náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková a za Klaudiánovu nemocnici zástupce ředitele pro zdravotní služby Ján Dudra. Příjemnou atmosféru tohoto setkání obohatilo vystoupení zpěvačky Nikoly Uramové.

„Dobrovolníci pomáhají nezištně a bezúplatně seniorům, handicapovaným nebo osamělým osobám. Moc si jich vážím a děkuji za tu jejich činnost. Chodí například i do domova seniorů nebo do domů s pečovatelskou službou. Nebo jsou to různé návštěvy, doprovody za kulturou nebo doučování dětí v azylovém domě pro matky s dětmi,“ řekla náměstkyně Kašpárková.

Dobrovolníci přinášejí svůj volný čas a lidský um, který věnují druhým lidem například povídáním, předčítáním knih, zpříjemňují volné chvíle posezením u lůžka. Zdravotně postiženým pomáhají v každodenních činnostech, přispívají k dobré náladě, mohou napomoci k lepšímu zvládnutí nemoci, či hendikepu. K pacientům i klientům často dochází s dobrovolníky i zvířecí kamarádi – kočky a psi, kteří rozptýlí, rozveselí a leckdy pomohou k uzdravení. Canisterapeutické týmy v Klaudiánově nemocnici jsou vítaným zpestřením nejen pro pacienty ale i pro personál.

  23.11.2022