Pohled Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav ve spolupráci s Úřadem práce ČR uspořádal pracovní setkání pro starosty a zástupce obcí a měst z obvodu ORP Mladá Boleslav. Hlavním tématem setkání byly podmínky pro udělení příspěvku na bydlení a energetické poradenství pro občany, kteří v jednotlivých obcích mohou o tento příspěvek žádat. Setkání se za město Mladá Boleslav zúčastnila náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková, za Úřad práce ČR ředitel Kontaktního pracoviště Mladá Boleslav Pavel Krpálek a pracovníci odboru sociálních věcí.
 
 
V úvodu jednání byl zároveň představen nový tajemník mladoboleslavského magistrátu Josef Antoš. Hlavním cílem setkání, kterého se zúčastnili starostové tří desítek obcí z ORP Mladá Boleslav, bylo předat aktuální informace k uvedené sociální problematice a podpořit starosty jako nositele informací směrem k jejich obci a občanům.
 
Dalším, doplňujícím tématem bylo zapojení obcí do problematiky veřejně prospěšných prací. Vykonavatelé těchto prací mohou pro obec nebo město pracovat například při udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomocných činnostech při ochraně životního prostředí, pomocných činnostech při zajištění podmínek pro řádný provoz a užívání zařízení, sloužících potřebám široké veřejnosti, pomocných činnostech administrativního charakteru, pomocných činnostech při udržování veřejného pořádku či v oblastech poskytování zdravotní a sociální péče.
 
 
 
  24.02.2023