Pohled Mladá Boleslav

Náměstkyně primátora pro sociální oblast Miroslava Kašpárková se v úterý 8. října na pravidelném jednání setkala s poskytovateli sociálních služeb, kteří své služby poskytují na území města Mladá Boleslav, nebo pro občany Mladé Boleslavi mimo region. Vedení města se s poskytovateli sociálních služeb takto setkalo již potřetí.

Na jednání byli tentokrát přizváni Ředitel mladoboleslavského kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Pavel Krpálek, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Mladá Boleslav Vladislav Král a členka Výboru pro sociální věci Středočeského kraje a ředitelka MAS Boleslavsko Jana Štěpánová. Zástupcům jednotlivých organizací byla představena nová vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav Šárka Večeřová.

Zástupci Úřadu práce ČR informovali aktuální situaci na úřadu, o projektech, o počtu volných pracovních míst a o spolupráci s pracovními agenturami a problémy s cizinci, kteří neobstojí na trhu práce a přesto ve městě nadále zůstávají. Pochvalně se vyjádřili ke spolupráci s pracovníky Magistrátu města Mladá Boleslav a s poskytovateli sociálních služeb, kteří mnohdy doprovází své klienty na jednotlivá oddělení úřadu práce, případně jim pomáhají s vyplňováním úředních tiskopisů.

Část jednání byla věnována prevenci kriminality a bezpečnosti v Mladé Boleslavi. Pracovníci oddělení bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města informovali o probíhajících projektech, např. s organizací Proxima Sociale, o míře násilné trestné činnosti na území města a o rozdílu mezi vnímaným pocitem bezpečí a reálnou situací.

MAS Boleslavsko ve spolupráci s Magistrátem města Mladá Boleslav v červnu uskutečnila Den sociálních služeb u OC Bondy a vypracovala dokument „Sociální služby v ORP Mladá Boleslav – analýza a hodnocení současného stavu“ (https://www.mas-boleslavsko.cz/socialni-sluzby-v-orp-mlada-boleslav-analyza-a-hodnoceni-soucasneho-stavu). 

Diskutovaným tématem byla také spoluúčast obcí ve správním obvodu ORP na spolufinancování sociálních služeb v Mladé Boleslavi jako centru a spádového místa celého území. Starostové malých obcí řeší problémy s financováním např. školek, škol, chodníků, veřejným osvětlením obce, ale jen někteří přijímají odpovědnost za sociální politiku obce a aktivně se podílejí na spolufinancování sociálních služeb, které v jejich obci působí.

Poskytovatelé sociálních služeb se také vyjadřovali k jednotlivým tématům, podělili se o své zkušenosti, postřehy a potřeby.

 

 

  09.10.2019