Pohled Mladá Boleslav

Pečovatelská služba Mladá Boleslav byla oceněna nejvyšší cenou – Značkou kvality sociálních služeb, kterou uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Od roku 2009 v České republice vznikal systém Značky kvality v sociálních službách. Její první udělení proběhlo v roce 2011 a je součástí programu Česká kvalita, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Prověřování kvality v případě sociálních služeb je složitější než u hmatatelného zboží. Každé zařízení hodnotí nejprve samo sebe, následně probíhá také hodnocení samostatnými klienty, ale i jejich rodinnými příslušníky, posléze je hodnoceno odborníky na kvalitu sociálních služeb. Hodnotí se především kvalita a úroveň péče, přístup zaměstnanců ke klientům, ubytování, stravování, partnerství a kultury a volného času.

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Statutární město Mladá Boleslav. Organizace nabízí široké spektrum služeb: ambulantní, terénní a pobytové služby. Terénní pečovatelská služba je poskytována od roku 1970 a poskytuje péči a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi v Mladé Boleslavi, spádových obcích a ve čtyřech pečovatelských domech.

Posláním je prostřednictvím služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátelé a blízké. Provozní doba: denně od 7:00 do 20:00 hodin. Okamžitá kapacita: 27 klientů v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod., 2 klienti od 15:30 do 20:00 hodin a 3 klienti o víkendech a svátcích v rámci provozní doby organizace.

Služba disponuje vlastní prádelnou a bezbariérovými středisky osobní hygieny, samozřejmostí jsou zvedací vany a elektrické zvedáky. Pracovnice mají k dispozici 11 služebních vozidel. Pět vozidel má zabudovanou vestavbu pro jídlonosiče a jsou využívané pro rozvoz obědů v izotermických obalech. Jedno tranzitní auto má instalovánu hydraulickou zvedací plošinu pro převoz osob na invalidním vozíku.

Pracovníci mají vytvořeny a zajištěny dobré pracovní podmínky a zázemí pro svou práci. Služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem. Všichni pracovníci v organizaci mají možnost se každý měsíc účastnit skupinové nebo individuální supervize. Pečovatelská služba přistupuje ke každému klientovi individuálně tak, aby byly zajištěny jeho potřeby a zároveň se minimalizovala rizika závislosti na službě.

  17.05.2022