Pohled Mladá Boleslav

Od ledna 2019 se v Mladé Boleslavi realizuje pilotní projekt „Dobré bydlo“ zabývající se především rozvojem kompetencí pro získání a udržení si bydlení. Tento evropskými fondy spolufinancovaný projekt je realizován ve spolupráci města Mladá Boleslav v roli partnera a neziskové organizace R-Mosty, s.z. v roli příjemce dotace a zkušeného realizátora neinvestičních projektů zaměřených na otázku bydlení. 

Posláním a hlavní činností je především práce v sociálních bytech a práce s lidmi, kterým hrozí sociální vyloučení. Další část práce zastávají sociální pracovníci především v terénu, a to na území obcí zahrnutých do IPRÚ. Společnými silami se oba subjekty snaží pracovat na zlepšení podmínek pro důstojné bydlení jak rodin, tak jednotlivců, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, matky samoživitelky, romské rodiny a děti čelící diskriminaci na trhu s byty. Úzká synergie je nastavena společně s městskými projekty výstavby nových sociálních bytů, které jsou realizovány opět v rámci mladoboleslavského IPRÚ.

Projekt chce být jedním z dílčích poslů myšlenky, že zejména rodiny s malými dětmi nepatří do provizorií a ubytoven, ale do standardních bytů a domů, a že jen plnohodnotný domov přeruší dráhu sociálního vyloučení. Věříme, že jak eticky, tak ekonomicky dávají podobné projekty smysl a vyplatí se v dlouhodobém horizontu všem lidem v projektových obcích. Projekt pracuje na bázi dobrovolnosti. Během práce s klienty se sociální pracovníci setkávají převážně s dobrým a kladným přijetím od klientů. Již v tuto chvíli jsme si jisti tím, že získanou důvěru od klientů je nutné neustále udržovat a rozvíjet, a proto opět ve spolupráci s R-Mosty připravujeme návazný projekt v následujících letech.

Projekt Rozvoj kompetencí pro získání a udržení bydlení, zkráceně „Dobré bydlo“ registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010177 je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav.

Žádost DOBRÉ BYDLO
  11.06.2019