Pohled Mladá Boleslav

Sociální pracovnice Respondea v rámci Podpory rodin za loňský rok pomohly 95 ohroženým rodinám, které přímo u nich doma navštívily 966krát. Nejčastěji řešily s klienty potíže s bydlením, prací či rodinným rozpočtem, ale i výchovné a školní problémy dětí. Intervenční centrum pomohlo 213 obětem či svědkům domácího násilí. Služeb občanské poradny využilo 725 klientů. 34 osob, které mají problém zvládnout své agresivní chování, využilo možnosti terapie v rámci 94 sezení. Pracovnice Respondea konzultovaly a řešily problémy klientů v terénu, v kanceláři nebo telefonicky celkem 4 562krát.

V rámci registrované sociální služby a dalších projektů na podporu rodin v našem regionu Respondeo podpořilo celkem 203 dětí a 146 dospělých v okresech Nymburk a Mladá Boleslav (částečně také okres Mělník a město Brandýs nad Labem a okolí). Stěžejní pomocí je systematická práce terénních sociálních pracovníků s rodinami přímo v jejich domácím prostředí, pomáhají rodinám vytipovaným sociálním odborem s konkrétními problémy, zprostředkovávají kontakt a komunikaci s úřady, školou a dalšími institucemi, dle potřeby rodiče do institucí doprovázejí, pomáhají jim řešit problémy s bydlením, financemi či výchovou dětí. Ve 465 případech se sociální pracovnice obracely i na jiné organizace, aby s nimi řešily konkrétní případy. „Protože pomáháme především rodinám s dětmi, úzce spolupracujeme také s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí v daných lokalitách. Za loňský rok jsme OSPOD z různých důvodů kontaktovaly 662 krát,“ říká Irena Kešnerová, vedoucí Podpory rodin.

Mezi klienty Intervenčního centra, které pomáhá obětem domácího násilí, převažovaly jako každý rok ženy – 155. Problémy se ale nevyhnuly ani dětem a mužům – celkem 43 dětí a 11 mužů potřebovalo pomoc. Ve 43 případech zasahovala policie a vykázala násilnou osobu z domácnosti. Vedoucí Intervenčního centra Denisa Sachomská dodává, že z 6 okresů, kde Respondeo pomáhá, bylo letos nejvíc případů vykázání v okrese Nymburk – celkem 12.

Občanskou poradnu oslovilo také více žen (celkem 537), mužů bylo 188, přičemž celkový počet klientů poradny oproti loňsku významně narostl. Osobně, telefonicky či emailem konzultovali své potíže celkem 1 194krát. „Nejvíce dotazů (necelá třetina) se týkalo rodinného práva (výživné, rozvod, péče o dítě), následovalo zadlužování a exekuce (necelá pětina dotazů), pak občanskoprávní vztahy, konkrétně dědictví, spoluvlastnictví či darování a více než desetina dotazů se týkala bydlení,“ popisuje vedoucí Občanské poradny Hedvika Stuchlíková hlavní témata, kterými se v roce 2023 poradna zabývala.

Celkový počet klientů, jimž Respondeo v roce 2023 podalo pomocnou ruku, se blíží čtrnácti stům.

Veškeré služby Respondea jsou zcela bezplatné díky finanční podpoře Středočeského kraje, mnoha měst, mezi nimiž je i město Mladá Boleslav, a dalším štědrým dárcům.

  18.01.2024