Pohled Mladá Boleslav

Rada města schválila změnu některých podmínek pro fungování Senior Taxi. Změny začnou platit od 1. února, ovšem lidé se nemusejí obávat, služba bude pokračovat i nadále. S ohledem na výrazný nárůst nákladů a cen bylo nutné zvýšit cenu jedné jízdy z 20 na 30 korun. Stávající cena platila od zavedení služby v roce 2018 a nadále byla neudržitelná, i tak město každou jízdu z podstatné části dotuje. Druhou výraznou změnou je omezení počtu jízd na 72 jízd za rok.

"Hlavním důvodem tohoto opatření je především to, aby mohli službu skutečně využít lidé, kteří o ní projeví zájem. Často totiž u řady klientů docházelo k nadužívání počtu jízd a kapacity tak nebyly volné pro ostatní zájemce," vysvětlila náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková. Podle ní se ostatní podmínky nemění ani nedochází k omezení cílů, kam mohou lidé nad 65 let nebo invalidní důchodci jezdit.

"Při současné ceně pohonných hmot bylo jasné, že musíme přistoupit k úpravě výše poplatku. Po pečlivé analýze fungování této služby v jiných městech v republice jsme dospěli k názoru, že omezení počtu jízd fungování Senior taxi prospěje, ale nechtěli jsme jít cestou omezení času či míst, kam mohou lidé tímto způsobem cestovat," uvedla Miroslava Kašpárková. Dodala také, že město ročně dotuje Senior Taxi částkou přes 700 000 korun. Všechny ostatní podmínky zůstávají stejné, službu je tedy nutné objednat 24 hodin předem a mít aktivovanou městskou kartu, kterou cestující ve vozidle načte a prokáže tak svůj nárok na Senior taxi.
  25.01.2024