Pohled Mladá Boleslav

V domě s pečovatelskou službou v ulici Sadová proběhla stavba - výměna technologie výtahu, umístěného v prosklené výtahové šachtě na vnějším plášti budovy. Stávající osobní hydraulická plošina bude vyměněna, prosklená výtahová šachta zůstane zachována.

Výtah umožňuje bezbariérový vstup do budovy z chodníku a s nástupišti na patrových podestách i bezbariérový pohyb po ní. Náklady na tuto stavbu činí 970 000 Kč včetně DPH.

„Stávající technologie již neodpovídala současným standardům, a proto jsme se rozhodli ji modernizovat. Obyvatelé DZU Sadová výtah využívají nejen ke vstupu do budovy, ale také při přístupu do volnočasového parčíku s altánem a cvičebními prvky, který jsme nedávno zřídili v sousedství budovy,“ uvedla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

  25.04.2022