Pohled Mladá Boleslav

Od července realizuje odbor sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav projekt „Terénní sociální tým“. Reaguje tak na zvyšující se počet lidí bez domova, kteří bezprizorně zůstávají v ulicích města Mladá Boleslav a v nejbližším okolí. Projekt podpoří i speciální automobil, pořízený za přispění nadačního fondu Škoda Auto.

V rámci projektu bude Mobilní sociální tým podporovat a vyhledávat osoby z cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí, tj. v lokalitách, kde se nachází. Minimálně 200 osob z cílové skupiny bude motivováno ke zpětnému začlenění do společnosti.

Přímá podpora bude realizována v terénu, kde bude klientům poskytováno odborné poradenství, motivace, informovanost o možnostech řešení jejich situace. V případě potřeby budou klientům poskytnuty základní hygienické potřeby a základní potravinová pomoc, případně zdravotnický materiál k sebeošetření. Motivačními poukázkami budou směrováni do střediska Naděje. Snahou bude, aby minimálně 65 z nich prokazatelně sociálních služeb Naděje využilo.

Auto s posádkou, která bude tvořena sociálním pracovníkem a pracovníkem v sociálních službách projektu a zástupcem střediska Naděje, bude zpočátku do terénu vyjíždět 2x týdně na pevně stanovená místa, v určitou dobu. Automobil je speciálně upraven pro tuto činnost. Disponuje tzv. suchou a mokrou částí.

Vybavení tvoří malá sprcha s ohřívanou vodou v zadní části vozu, kde bude možnost omytí klienta (ošetřovaná část těla – horní, dolní končetina..), dále zázemí pro kancelář, ve které bude sociální pracovník vybaven telefonem, počítačem s připojením na internet a tiskárnou, aby bylo možné okamžitě reagovat na případné potřeby klientů (např. objednání k lékaři, kontakt na úřady, apod.). V soukromí tak bude moci terénní sociální pracovník zjistit situaci klienta, vyhodnotit ji a stanovit si s ním plán pomoci. V případě chladného počasí bude možnost poskytnout v terénu klientům teplý nápoj.

Tým povede o klientech dokumentaci. K dalším činnostem týmu patří mimo výjezd na stanoviště  terénní  práce v celém území IPRÚ, komunikace se starosty obcí, aktivní vyhledávání osob bez přístřeší nebo ohrožených ztrátou bydlení ve spolupráci s pracovníky projektu Dobré Bydlo a dalšími organizacemi.

Projekt Podpora profesionální realizace sociální práce na Mladoboleslavsku, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014383 je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav.

  10.08.2020