Pohled Mladá Boleslav

V areálu Domova seniorů Mladá Boleslav v Olbrachtově ulici úspěšně pokračuje výstavba speciálního oddělení, které bude sloužit jako domov se zvláštním režimem (DZR). Na staveništi skončily přípravné stavební a technologické práce a postupně vzniká hrubá stavba. Na konci května je vystavěno první ze dvou pater. Průběh stavby přišla zkontrolovat náměstkyně primátora pro sociální oblast Miroslava Kašpárková.

„Zvláštní režim znamená zvýšenou péči o lidi s prokázanou demencí. Má svá specifická pravidla – je například uzamykatelný, aby se klienti neztratili, a péče je zajištěna větším počtem personálu,“ upřesnila náměstkyně Miroslava Kašpárková s tím, že zařízení tohoto typu chybí nejen přímo v Mladé Boleslavi, ale i v okolním regionu.

Nástavba vznikne přestavbou stávající terasy mezi domovem seniorů a DPS v bývalých Žižkových kasárnách. Dvě patra budou provozně přímo napojena na stávající provoz domova seniorů, včetně zajištění doplňkových služeb, jako je například prádelna, či kuchyně. Majitelem budovy je město Mladá Boleslav, domov seniorů však zřizuje Středočeský kraj. Obě instituce pracují v kooperaci.

„Děkuji za spolupráci mezi městem Mladá Boleslav a Středočeským krajem, díky níž se daří stavět za nepřerušeného provozu a služby v domově seniorů mohou být poskytovány všem 82 stávajícím klientům bez omezení,“ uvedla náměstkyně Miroslava Kašpárková během setkání s ředitelkou Domova seniorů Mladá Boleslav Světlanou Kubíkovou.

Krajský úřad zajistí personální obsazení nového oddělení, včetně jeho mzdových i provozních nákladů. „Personálně to samozřejmě dopočítáváme,“ uvedla ředitelka Domova seniorů Světlana Kubíková, „jde o velmi ekonomický postup. Tím, že je to přístavba, využijeme současné kapacity a personálu, a navyšujeme mnohem méně, než bychom navyšovali u samostatného objektu. Půjde o tři zdravotní sestry navíc, pět pečovatelek a dále o aktivizačního pracovníka a účetní.“

  08.06.2022